GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
INTERDISCIPLINARA >

Glömskan - värd att minnas


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33396

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33396_1.pdf3619KbAdobe PDF
View/Open
Title: Glömskan - värd att minnas
Authors: Skarin Frykman, Birgitta
Lindberg, Bo
Dahlström, Annica
Lönnroth, Louise
Lindkvist, Thomas
Karlsson, Klas-Göran
Österberg, Eva
Rajic, Ljubisa
Magnusson, Lars
Jarlert, Anders
Johansson, Per Magnus
Granhag, Pär Anders
Huldén, Lars
Editors: Lindberg, Bo
Issue Date: 2012
Extent: 154
ISSN: 0347-4925
Publication type: book
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Series/Report no.: INTERDISCIPLINARA
12
Keywords: Minne, glömska, amnesti, arkiv, historia, hjärnan, trauma, förlåtelse, vittnespsykologi, Freud, ekonomiska bubblor
Abstract: Vad är glömska? Varför glömmer vi? Vad glömmer vi? Kan man återkalla i minnet vad man glömt? Är det livsbefrämjande att glömma? Är det omoraliskt? Frigörande? Vad bör vi glömma, vad bör vi inte glömma? Individer glömmer, kollektiv glömmer. Glömskan har många ansikten och funktioner, i ständigt samspel med sin storasyster minnet. Det är värt att hålla i minnet vad glömskan är, och kan vara. Tretton forskare från olika kunskapsfält och verksamhetsområden ger här perspektiv på glömskan från sina re... more
ISBN: 978-91-980420-0-9
ISSN: 0347-4925
URI: http://hdl.handle.net/2077/33396
Appears in Collections:INTERDISCIPLINARA

 

 

© Göteborgs universitet 2011