GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Graduella och diskreta modifierare Reflexiva partikelkonstruktioner i svenska språket ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33211

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33211_1.pdf282KbAdobe PDF
View/Open
Title: Graduella och diskreta modifierare Reflexiva partikelkonstruktioner i svenska språket ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv
Authors: Malm, Per
Issue Date: 26-Jun-2013
Degree: Student essay
Keywords: konstruktionsgrammatik
partikel
partikelförbindelse
Abstract: Ambitionen med min uppsats är att undersöka vilka reflexiva partikelförbindelser med formen verba upp sig, som bär på en eller flera helhetsbetydelser vilken/vilka inte kan utläsas ur de enskilda delarna. Förhoppningen är även att fastställa vilken konstruktionsgrammatisk konstruktion en sådan betydelse kan kopplas till. Det är i viss mån en sökande uppsats med en stark föraning, snarare än en konkret hypotes, om att en eller flera helhetsbetydelser går att utläsa ur den formen. Den teore... more
Description: Specialarbete, 15 hp Ämne: Svenska språket VT: 2013 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/33211
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011