GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Licentiatavhandlingar / Institutionen för medicin >

FENO and polymorphisms in the NOS genes SNP- and haplotype-based association analyses


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33021_1.pdfThesis2336KbAdobe PDF
View/Open
Title: FENO and polymorphisms in the NOS genes SNP- and haplotype-based association analyses
Authors: Dahgam, Santosh
Issue Date: 2013
Extent: 52(38) s
Publication type: licentiate thesis
Organization: Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg
Keywords: FENO
haplotype
tagSNPs
bioinformatics
NOS genes
Abstract: Koncentrationen av kväveoxid i utandningsluft (FENO) är en biomarkör för inflammation i luftvägarna. Variabiliteten mellan individer i FENO är betydande i den allmänna populationen och faktorer som bidrar till variabiliteten är bl.a. fysiologiska, genetiska samt miljöfaktorer. Syftet med studierna i denna avhandling var att tillämpa metoder inom bioinformatik för att karaktärisera variationen hos de tre kväeoxidsyntasgenerna NOS1; NOS2 och NOS3 genom att använda en metod baserad på s.k. tag-S... more
ISBN: 978-91-637-3025-2
Description: LIST OF PAPERS This thesis is based on the following papers, referred to in the text by their Roman numerals. I. Dahgam S, Nyberg F, Modig L, Naluai AT, Olin AC. Single nucleotide polymorphisms in the NOS2 and NOS3 genes are associated with exhaled nitric oxide. J Med Genet 2012;49(3):200-5 II. Dahgam S, Modig L, Naluai AT, Olin AC, Nyberg F. Haplotypes of the inducible nitric oxide synthase (NOS2) gene are strongly associated with exhaled nitric oxide levels in adults. (Manuscript).
URI: http://hdl.handle.net/2077/33021
Appears in Collections:Licentiatavhandlingar / Institutionen för medicin

 

 

© Göteborgs universitet 2011