GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Politiska granskare. Den kommunala revisionens roll för politiskt ansvarsutkrävande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32964

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32964_1.pdfrapport2650KbAdobe PDF
View/Open
Title: Politiska granskare. Den kommunala revisionens roll för politiskt ansvarsutkrävande
Authors: Börjesson, Angelica
Starcke, Marcus
Issue Date: Jun-2013
Extent: 231 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapportserie
125
Keywords: granskning
kommunal revision
ansvarsprövning
kommuner
revisorer
politiska partier
Sverige
offentlig förvaltning
Abstract: De kommunala revisorerna är den institution som enligt kommunallagen ska granska den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning. Revisorer är förtroendevalda partipolitiker, och kommunal revision handlar alltså om politiker som granskar andra politiker. De kommunala revisorernas komplexa roll och deras opartiskhet i förhållande till de granskade har diskuterats under lång tid, men forskningen om institutionen har varit mycket begränsad. I denna rap... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/32964
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011