GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Fördelar och risker med samsovning med spädbarn


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32929

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32929_1.pdf249KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fördelar och risker med samsovning med spädbarn
Other Titles: Benefits and risks of bed-sharing with infants
Authors: Almqvist, Ingela
Issue Date: 3-Jun-2013
Degree: Student essay
Abstract: Bakgrund: Under de första veckorna efter ett barns födelse möter föräldrarna flera olika representanter för hälso- och sjukvård. De ska hjälpa familjen till en god start på föräldraskapet och en säker omvårdnad om barnet. Det förekommer att föräldrar får olika och motstridiga råd om var och hur barnet bör sova. Samsovning i föräldrarnas säng uppmuntras av vissa för att främja amningen, och avråds ibland från, för att förebygga plötslig spädbarnsdöd (SIDS). Syfte: Att belysa aktuell kunskap ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/32929
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011