GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

Forskningscirkeln – en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32893

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32893_1.pdf624KbAdobe PDF
View/Open
Title: Forskningscirkeln – en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete.
Authors: Otterup, Tore
Wahlström, Ann-Marie
Andersson, Sören
Editors: Johansson Kokkinakis, Sofie
Issue Date: 2013
Extent: 70
Publication type: report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Series/Report no.: ROSA (Rapporter om svenska som andraspråk)
Rapport nr 18
Keywords: forskningscirkel
aktionsforskning
kompetensutveckling
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Abstract: Denna rapport om forskningscirklar har ett flerfaldigt syfte. Eftersom forskningscirkeln fortfarande är relativt okänd som ett sätt att bedriva kompetensutveckling inom skolans värld är en av målsättningarna med föreliggande rapport att sprida mer kunskap om vad forskningscirklar är, hur de har vuxit fram samt hur de kan fungera i praktiken. Det senare exemplifieras genom den kompetensutvecklingssatsning som genomfördes vid Lärcenter i Falköping med forskningscirkelns hjälp under en period... more
ISSN: 1403-1353
URI: http://hdl.handle.net/2077/32893
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011