GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Statsvetenskapliga institutionen >

Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32826

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32826_1.pdfSjälvskapelseetik bortom Foucault8450KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_32826_3.pdfSpikblad171KbAdobe PDF
View/Open
Title: Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle
Authors: Hyrén, Johan
Issue Date: 10-Jun-2013
University: University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences
Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Political Science ; Statsvetenskapliga institutionen
Date of Defence: 2013-09-13
Disputation: Kl.13.15, Sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken.
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Göteborg studies in Politics
131
Keywords: Självskapelseetik
subjektivation
Foucault
Nietzsche
parrhesia
rättviseteori
grupprättigheter
utbildning
Mångkulturalism
etik
Laclau
Mouffe
Abstract: I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. Självskapelseetikens grundläggande princip säger att ett rättvist samhälle karaktäriseras av att medborgarna åtnjuter lika goda möjligheter till aktiv subjektivation. Begreppet aktiv subjektivation kan enklast förstås i relation till dess motsats, passiv subjektivati... more
ISBN: 978-91-89246-57-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/32826
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Statsvetenskapliga institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011