GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Ett nytt läge för Kiruna - Medan marken spricker under Kiruna försvårar en spricka i Kirunas politiska ledning planeringen för att flytta staden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32825

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32825_2.pdfStudent essay1343KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett nytt läge för Kiruna - Medan marken spricker under Kiruna försvårar en spricka i Kirunas politiska ledning planeringen för att flytta staden
Authors: Lindgren, Magnus
Issue Date: 2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i kulturgeografi samt geografi med kulturgeografisk inriktning
Keywords: stadsomvandling
lokaliseringsalternativ
Hjalmar Lundbohm
markdeformationer
malm
LKAB
Abstract: Det bästa alternativet för Kiruna, som hotas av markdeformationer från LKAB:s malmbrytning, är att genomgå en stadsomvandling där Kiruna centrum omlokaliseras mot en östlig riktning, till stadsdelen/förorten Tuolluvaara. Finns stor risk att markdeformationerna kan sprida sig dit inom en tidsrymd på 50-60 år när malmbrytningen fortskrider, men under denna tid kan man ha ett väl fungerande samhälle och det går att undvika markdeformationer genom att skifta brytningsmetod i gruvan.
URI: http://hdl.handle.net/2077/32825
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011