GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Avdelning för kulturgeografi >
Kandidatuppsatser / Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi (2013-) >

Från bil till kollektivtrafik - En fallstudie om kapacitetsproblem vid ökad efterfrågan på kollektivtrafik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32635

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32635_1.pdf1941KbAdobe PDF
View/Open
Title: Från bil till kollektivtrafik - En fallstudie om kapacitetsproblem vid ökad efterfrågan på kollektivtrafik
Authors: Wikefjord, Theres
Issue Date: 2-Apr-2013
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i kulturgeografi samt geografi med kulturgeografisk inriktning
2013:5
Abstract: Ekonomiska styrmedel används för att få fler människor att åka kollektivt och mindre bil. Införande av trängselskatt och förhöjda parkeringsavgifter är exempel på dessa styrmedel. Men vad skulle hända om styrmedlen får ett kraftigt genomslag och de flesta eller alla dagspendlare skulle vilja resa kollektivt? Det överordnade syftet med denna uppsats var att undersöka möjliga kapacitetsproblem vid en eventuell ökad kollektivtrafikanvändning bland dagspendlarna till Göteborg. Underordnat var att an... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/32635
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi (2013-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011