GUPEA >
University Administration / Gemensamma förvaltningen >
Enheten för analys och utvärdering (2013-) >
Rapporter/Enheten för analys och utvärdering >

Arbetsgivares efterfrågan på generalister. En studie av utbildningskrav i platsannonser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32429

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32429_1.pdfMain article400KbAdobe PDF
View/Open
Title: Arbetsgivares efterfrågan på generalister. En studie av utbildningskrav i platsannonser
Authors: Berlin, Daniel
Issue Date: Jan-2013
Extent: 20
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet, Gemensamma förvaltningen, Enheten för analys och utvärdering
Series/Report no.: Rapport
2013:01
Abstract: I denna rapport undersöks platsannonser med avseende på vilka krav som ställs när det gäller de arbetssökandes utbildningsinriktning. Studien genomförs på 212 annonser inom yrkeskategorin PR/reklam/marknadsföring i Sverige, Storbritannien, Danmark och Norge. Krav på utbildningsinriktning klassificeras som antingen ”specifik”, d.v.s. att annonsen anger vilken utbildningsbakgrund som förväntas, eller ”halvöppen” i meningen att arbetsgivaren kan tänka sig ett begränsat antal olika inriktnin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/32429
Appears in Collections:Rapporter/Enheten för analys och utvärdering

 

 

© Göteborgs universitet 2011