GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

VARFÖR GÖR DET ONT? - Reflektioner över smärta ur medicinskt och mänskligt perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32342

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32342_1.pdf12554KbAdobe PDF
View/Open
Title: VARFÖR GÖR DET ONT? - Reflektioner över smärta ur medicinskt och mänskligt perspektiv
Authors: Rydevik, Björn
Issue Date: Dec-2012
Extent: 11 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Citation: KVVS Årsbok 2012, pp. 75-85
Keywords: Biopsykosocial smärtmodell, Diskbråck, Ischias, Ryggsmärta, Sjukvårdskostnader, Smärta, Smärtdefinitioner, Smärtmekanismer, Smärtupplevelse
Abstract: Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker sjukvård. De vanligaste smärttillstånden är ryggsmärta, ledvärk, huvudvärk och buksmärtor. Smärta är inte enbart ett sensoriskt fenomen utan även en emotionell upplevelse. Smärta har också färgat kulturlivet under tidernas gång, exempelvis inom konsten. Smärtan kan ha en komplext genetisk bakgrund, men levnadsmönstret i bred mening är också starkt bidragande till uppkomsten av olika typer av smärta. I uppsatsen beskrivs mera ingående de o... more
ISSN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/32342
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011