GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

RÖDLISTNING AV ARTER - hur och varför?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32341

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32341_1.pdf31540KbAdobe PDF
View/Open
Title: RÖDLISTNING AV ARTER - hur och varför?
Authors: Arvidsson, Lars
Issue Date: Dec-2012
Extent: 42 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Citation: KVVS Årsbok 2012, pp. 87-117
Keywords: Artbevarande, Artdatabanken, Biologisk mångfald, Hotbilder, Naturvård, Rödlista, Rödlistning
Abstract: Rödlistning i Sverige har pågått i ca 25 år och dokumenteras i den s.k. "ArtDatabanken", tidigare "Databanken för hotade arter". Ett antal expertkommittéer, i vilka författaren är verksam, urarbetar underlag för bl.a. den årligen utgivna "Rödlistan". Samtidigt som denna lista utgör en inventering av ett mycket stort antal arter, så tjänar den som underlag för olika typer av miljövårdsarbete i vårt land. Liknande verksamhet förekommer i ett antal andra länder. ... more
ISBN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/32341
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011