<p>Översättning, stil och lingvistiska metoder<p> <p>© Författarna och Institutionen för språk och litteraturer Göteborgs universitet, 2013 Sättning och omslag: Thomas Ekholm Tryck: Reprocentralen, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet Göteborg, 2013 Elektronisk publikation:http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32320 ISBN 978-91-979921-1-4Distribution: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet PO Box 200 SE-405 30 Göteborg, Sweden publications@sprak.gu.se<p>

Recent Submissions