GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) >

Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) 4 : [13]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Översättning, stil och lingvistiska metoder

© Författarna och Institutionen för språk och litteraturer Göteborgs universitet, 2013 Sättning och omslag: Thomas Ekholm Tryck: Reprocentralen, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet Göteborg, 2013 Elektronisk publikation:http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32320 ISBN 978-91-979921-1-4Distribution: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet PO Box 200 SE-405 30 Göteborg, Sweden publications@sprak.gu.se

 

 

© Göteborgs universitet 2011