GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Teleskopord En jämförande analys av definitioner och exempel


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32138

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32138_1.pdf124KbAdobe PDF
View/Open
Title: Teleskopord En jämförande analys av definitioner och exempel
Authors: Sunegård, Johan
Issue Date: 8-Feb-2013
Degree: Student essay
Keywords: teleskopord
portmanteau
sammansättningar
morfologi
semantik
Abstract: Den här uppsatsen behandlar begreppet teleskopord, en typ av ord som bildats genom att två eller fler ord kombinerats till ett, på ett sätt som gör att delar av de ursprungliga orden ofta försvinner och överlappar varandra. Syftet med uppsatsen är att definiera och beskriva termen och dess användning. I uppsatsen jämförs olika befintliga definitioner och exempel på teleskopord och ett förslag på en tydligare och mer övergripande definition presenteras. Resultatdelen består av sammanställda bes... more
Description: Specialarbete, 15 hp SV1301 HT 2012 Handledare: Maja Lindfors Viklund
URI: http://hdl.handle.net/2077/32138
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011