GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Negerande pronomen och andra oidiomatiska konstruktioner hos inlärare av svenska som andraspråk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32137

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32137_1.pdf308KbAdobe PDF
View/Open
Title: Negerande pronomen och andra oidiomatiska konstruktioner hos inlärare av svenska som andraspråk
Authors: Jeppson, Per Anders
Issue Date: 8-Feb-2013
Degree: Student essay
Keywords: Konstruktikon
Negerande Pronomen
Svenska som andraspråk
Abstract: Den här undersökningens syfte är att göra: • en övergripande sammanställning av de vanligaste språkliga felen i tjugo stycken prov skrivna i löpande text av studenter med svenska som andraspråk. • en fördjupande undersökning kring ett av dessa fel, som visar vad som är fel och vad som hade varit rätt. • en konstruktionspost. För den fördjupande undersökningen har jag även använt mig av korpussökningar med språkbankens sökverktyg Korp. Resultatet av den övergripande undersökningen visade... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska Språket fördjupningskurs SV1301 Ht 2012 Handledare: Benjamin Lyngfelt & Julia Prentice
URI: http://hdl.handle.net/2077/32137
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011