GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
INTERDISCIPLINARA >

Slump och nödvändighet - KVVS-symposium 2012


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31793

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31793_1.pdf305KbAdobe PDF
View/Open
Title: Slump och nödvändighet - KVVS-symposium 2012
Authors: Gustafsson, Bengt
Johannesson, Kerstin
Eriksson, Karl-Erik
Johansson, Ingvar
Karlsson, Birger
Olsson, Eva
Lönnroth, Johan
Jarrick, Arne
Editors: Karlsson, Birger
Issue Date: Oct-2012
Extent: 4 sidor
ISSN: 0347-4925
Publication type: conference paper, other
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Series/Report no.: INTERDISCIPLINARA
Symposium
Keywords: Slump, regelbundenhet, naturvetenskap, evolutionär biologi, kvantmekanik, materialvetenskap, astrofysik, filosofi, nationalekonomi, historia
Abstract: KVVS-konferens "Slump och nödvändighet". Program och sammanfattningar.
URI: http://hdl.handle.net/2077/31793
Appears in Collections:INTERDISCIPLINARA

 

 

© Göteborgs universitet 2011