GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Fristående kurs/Högskolan för scen och musik >

-Memphis Minnie, vem är det?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31792

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31792_1.pdfExamensarbete619KbAdobe PDF
View/Open
Title: -Memphis Minnie, vem är det?
Authors: Birtic, Michaela
Issue Date: 27-Dec-2012
Keywords: läromedel
genus
populärmusikhistoria
kvinnliga artister
Abstract: Syftet med studien har varit att belysa problematik kring jämställdhet i läromedel sett till genusaspekter som kön och etnicitet. Särskild uppmärksamhet har lagts vid hur kvinnor framställs i populärmusikhistoria. Huvudfrågan har varit att undersöka vilka kriterier man bör beakta när man skapar läromedel ur genusperspektiv. Jag har använt mig av explorativ metod vilken innebär att man samlar in material för att täcka kunskapsluckor på det valda området. En central del av undersökningen bestod i ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31792
Appears in Collections:Fristående kurs/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011