GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Räck upp en hand ni som tappat en tand.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31738

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31738_1.pdf209KbAdobe PDF
View/Open
Title: Räck upp en hand ni som tappat en tand.
Authors: Bergström Karlsson, Petra
Issue Date: 2010
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva pedagogers arbete i förskoleklass med fokus på lek, lärande och socialt samspel på två skolor i två olika stadsdelar. De frågeställningar jag utgår ifrån är: - Hur arbetar pedagoger med lek, lärande och socialt samspel i respektive förskoleklass? - På vilket sätt skiljer sig respektive liknar de båda verksamheterna varandra när det gäller arbete med lek, lärande och socialt samspel i den pedagogiska verksamheten och pedagogernas förhållnin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31738
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011