GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Läxa är bara läxa bara.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31737

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31737_1.pdf154KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läxa är bara läxa bara.
Authors: Bengtsberg, Gabriella
Issue Date: 2010
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med studien är att problematisera läxan och dess funktion och undersöka hur elever erfar läxa i relation till lärande inom skolämnena svenska och engelska. Frågeställningen som studien utgår ifrån är vad och hur erfar elever läxor med avseende på lärande inom skolämnena engelska och svenska? Insamlingsmetoden är kvalitativa intervjuer med elever i årskurs åtta och föregås av en litteraturgenomgång av tidigare forskning, lärandeteorier och beskrivningar av skolämnena. Resultatet pekar på a... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31737
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011