GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Complementary feeding plactices of indigenous mothers in rural Bolivia


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31731

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31731_1.pdf474KbAdobe PDF
View/Open
Title: Complementary feeding plactices of indigenous mothers in rural Bolivia
Other Titles: An ethnographic study
Authors: Mattiasson, Agneta
Ottosson, Emelie
Issue Date: 7-Dec-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostsvetenskap HPK
VT 2012
Keywords: complementary feeding practices
cultural practices
developing countries
indigenous
malnutrition
Abstract: This study has been conducted as a, so called, Minor Field Study. As students from Gothenburg University, the Department of Food and Nutrition, and Sport Science, we were granted a scholarship from The Swedish International Cooperation Agency (SIDA) to conduct a Minor Field Study. This is an opportunity for Swedish students to learn more about developing countries and the issues with which these countries struggle. The Minor Field Study programme implies travelling to a developing country for at... more
Description: Barnets två första levnadsår anses väldigt viktiga för dess optimala tillväxt och utveckling. Den period då mat introduceras är av särskild vikt för barnets hälsa då det, speciellt i utvecklingsländer, är vanligt med diarréer och andra virusinfektioner som allt för ofta leder till undernäring och död. Bolivia har stora problem inom detta område. Den här studien syftar därför till att beskriva och förklara ur ett sociokulturellt perspektiv hur inhemska mödrar på landsbygden i en del av Bolivia gör när de introducerar mat till sina barn som komplement till amning. För att undersöka detta har en etnografisk studie utförts. Tio intervjuer med mödrar till barn under två år har genomförts samt en intervju med en så kallad mammaguide. Dessutom har observationer i anslutning till intervjuerna med mödrarna och två deltagande observationer utförts. Resultaten visar att de flesta barn ges den mat som familjen själv äter, vilken huvudsakligen består av det de själva odlar. En del barn är inaktiva och orkeslösa, vilket kan indikera på att dessa barn får för lite mat. Ohygieniska levnadsförhållanden påverkar hur maten är tillagad, serverad och matad till barnet. När mat introduceras och hur länge barnen ammas bestäms av hur tidigare generationer gjort och till viss del av råd från hälso- och sjukvårdspersonal. Myter och influenser från tidigare generationer samt otillräckliga resurser har en stor inverkan på hur mödrarna gör när de introducerar mat.
URI: http://hdl.handle.net/2077/31731
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011