GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Handbok om slöjdmaterial


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31727

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31727_1.pdf874KbAdobe PDF
View/Open
Title: Handbok om slöjdmaterial
Other Titles: för elever i grundskolan
Authors: Sandberg, Jenny
Issue Date: 7-Dec-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet/LHK410 Slöjd
VT 2012
Keywords: Betong
kreativitet
ull
vävning
Abstract: Bakgrunden till examensarbetet var att fördjupa mig i olika material och hur man på olika sätt kan använda sig av dem i grundskolans slöjdundervisning. Syftet med arbetet var att få en bredare kunskap om olika material och deras användningsområden. Metoder jag använde var främst litteratursökning, två intervjuer med verksamma slöjdlärare samt provade på de olika materialen och tekniker som jag hittade. Resultatet blev en form av handbok med de olika materialen där även standardmateriale... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31727
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011