GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) >
Magisteruppsatser/Institutionen för språk och litteraturer >

Översättning av humor och ordlekar. En fallstudie utifrån Terry Pratchetts roman "Sourcery"


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31723

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31723_1.pdfstudent essay ÖP478KbAdobe PDF
View/Open
Title: Översättning av humor och ordlekar. En fallstudie utifrån Terry Pratchetts roman "Sourcery"
Authors: Lindgren, Madeleine
Issue Date: 6-Dec-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: SPL magisteruppsats ÖP engelska
SPL 2012-013
Keywords: översättning
humor
ordlekar
GTHV
Terry Pratchett
Abstract: I uppsatsen jämförs Terry Pratchetts roman Sourcery (1989) med svenska översättningen Svartkonster (2002) av Peter Lindforss. Pratchett är känd för sin humor, vilket gör det intressant att undersöka om och hur humor förändras vid en översättning. Uppsatsen behandlar humor på ett generellt plan men fokuserar på översättning av (humoristiska) ordlekar.
URI: http://hdl.handle.net/2077/31723
Appears in Collections:Magisteruppsatser/Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011