GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Kunskapsorienterad ekonomistyrning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31677

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31677_1.pdf263KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kunskapsorienterad ekonomistyrning
Authors: Johansson, Henrik
Svahn, Thomas
Issue Date: 5-Dec-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
00-01-80
Abstract: Problembakgrund: Många av de ekonomistyrningsmodeller som sedan länge är etablerade inom näringslivet är baserade på olika former av industri- och tillverkningsverksamhet. Olika typer av påverkansfaktorer har lett till framväxten av mer kunskapsorienterade organisationer och vi har valt att undersöka hur ekonomistyrningen har anpassats till dessa nya förutsättningar. Syfte: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att öka kunskapen och förståelsen för ekonomistyrning i kunskapsorienter... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31677
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011