GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Jag är inte bara kvinna längre utan också mamma-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av att bli mamma


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31668

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31668_1.pdf296KbAdobe PDF
View/Open
Title: Jag är inte bara kvinna längre utan också mamma-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av att bli mamma
Authors: Bergman, Anna
Drewitz, Maria
Issue Date: 4-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: experiences
mediainfluence motherhood
primiparas
social support
transition
Abstract: Bakgrund: Att bli mamma innebär en stor omställning vilket kan beskrivas som en transition. Kvinnans liv förändras på många sätt i och med att hon har ett nytt liv att ta hand om. Detta kan vara förknippat med stress och de största stressmomenten som uppkommer i samband med förändringen är bland annat amning och sömnproblem samt oro för barnet. Forskning visar även att det informationsflödet som finns i vårt samhälle idag omedvetet inverkar på människor vilket leder till att människan väljer oli... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31668
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011