GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Distriktssköterskors upplevelser av vardaglig stress i arbetslivet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31666

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31666_1.pdf272KbAdobe PDF
View/Open
Title: Distriktssköterskors upplevelser av vardaglig stress i arbetslivet
Authors: Sandheden, Carina
Sjöbeck, Ann
Issue Date: 4-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: stress
stress management
district nurse
Abstract: Introduktion: Stress i arbetslivet har ökat i samhället och undersökningar visar att arbetsrelaterad stress är vanligare hos dem som arbetar med människor exempelvis inom hälso- och sjukvården. Tidigare forskning pekar på att det finns många olika stressfaktorer i arbetet som orsakar stress hos sjuksköterskor och distriktssköterskor. Att kunna hantera stress genom att använda sig av egna strategier kan bidra till att minska den. Distriktssköterskors yrke innefattar ett brett kompetensområde där ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31666
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011