GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Distriktssköterskans tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning på vårdcentral


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31664

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31664_1.pdf681KbAdobe PDF
View/Open
Title: Distriktssköterskans tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning på vårdcentral
Authors: Erskine, Carina
Molnar, Susanne
Issue Date: 4-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: blood pressure measurement
blood pressure determination
primary health care
health promotion
primary care nursing
district nurse
hypertension
Abstract: Inledning: Distriktssköterskor har ett stort ansvar gällande blodtrycksmätning samt uppföljning av patienter med risk för hypertoni eller som behandlas för hypertoni inom primärvården. Blodtrycksmätning är en undersökningsmetod som förutsätter att den utförs korrekt med hänsyn till felkällor och rätt förfarande för att mätvärdet ska kunna tolkas rätt. Det finns ett flertal olika riktlinjer för hur standardiserad blodtrycksmätning bör utföras. Att arbeta hälsofrämjande är grundläggande i distrikt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31664
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011