GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Tatueringar, stigma och fördomar. - En komparativ studie mellan extremt tatuerade och socionomstudenter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31655

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31655_6.pdf696KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tatueringar, stigma och fördomar. - En komparativ studie mellan extremt tatuerade och socionomstudenter
Authors: Abrahamsson, Andreas
Ling, Daniel
Issue Date: 3-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: Tatueringar, Stigma, Roll, Fördomar
Abstract: Med denna uppsats ville vi undersöka hur socionomstudenterna på termin 4 i Göteborg ser på extremt tatuerade människor samt hur extremt tatuerade ser på sig själva. I studien har vi gjort fem semikonstruerade intervjuer med extremt tatuerade personer och 55 enkäter med socionomstudenter. Vi har jämfört resultaten och den insamlade empirin analyseras utifrån Goffmans perspektiv på roller och stigma samt med teorier om fördomar och hur utseende påverkar interaktion. Vi har bland annat funnit f... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31655
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011