Recent Submissions

 • Fågelvägen till vintergatan tur och retur 

  Edin, Stina Katarina (2019-09-06)
  Through an installation filled with imagination I have, in this weaving work, created power within myself, as well as given others the opportunity to embrace it. To accomplish this I have used material I have collected, ...
 • Från plan till volym 

  Gustavsson, Ossian (2019-08-05)
  Detta arbete har sin utgångspunkt i min fascination av ögats förmåga att läsa av och tolka 3-dimensionella former. Hur plan och yta blir till volym med hjälp av luftrummet mellan dessa. Hur ser det ut och hur går det till ...
 • Hantverk som konstart 

  Karlsson, Gustav (2019-08-01)
  Denna rapport är en del i utformandet av ett konstnärligt förhållningssätt till hantverk. Det är en presentation av hur en konstnärlig process kan se ut då den grundar sig i varmsmidets karaktäristiska egenskaper. Den ...
 • Where am I? 

  Warren, Andrew (2019-07-31)
  A project based on the idea of communication through objects, and an investigation into how objects interact with the world around them. The aim of this project was not to create a functional piece of furniture, but to ...
 • Det fria 

  Falk, Matilda (2019-07-15)
  People seem to prefer symmetrical vegetables and clothes that do not bleach in the sun. I have a feeling that we today often value the "unnatural" over the perishable and organic. Have we forgotten who we are and what ...
 • Come get your honey 

  Junebro, Anette (2019-07-12)
  My aim was to shape the body with a processed material as essence. With the help of "Come get your honey" a theme, I have experimented with the textile surface and shaped it on a body. From "Come get your honey" I have ...
 • Veck, volym - Varelse 

  Strömberg, Jamilla (2019-07-12)
  This thesis is a description of my exam work. It was a material exploration, with folds and volume as a starting point, and the idea of a creature. I was sculpting with textile on a body. Technics were formerly smocking ...
 • Svartmögel 

  Lundkvist, Martina (2019-07-12)
  My exam work is centered around two tracks or “systems”: the House and the Text. It consists of two material manifestations - one is a kind of concrete poem depicting a blueprint/map of a house, where lines are replaced ...
 • I dina ögon finns alla stjärnor 

  Hulebäck, Fanny (2019-07-11)
  There is a little lady sitting at the bottom of the lake, longing to see you again and keep you close... My work started with a poem I wrote on a rainy day in November. A poem about love, longing and a crippling sense ...
 • IRL 2K18 

  Kallioinen Lundgren, Sara (2018-08-16)
  Jag använder ord, förkortningar och symboler för att fragmentariskt beskriva min samtid. 2018. Internet. Chattkonversationer. Känslor. Språket och sammanhangen är inte självklara för alla, och jag ser en mening i att ...
 • Inanimate Humanity 

  Summerton, Oskar (2018-08-16)
  Det började i första kursen under tredje året på HDK, med ett objekt som liknade en lårbensprotes. Ett rent experiment där handsmidd koppar mötte en maskintillverkad stålkomponent. Denna ”protes” drog mig in i ett tema ...
 • Funderingar i marginalen 

  Svensson, Magdalena (2018-08-16)
  I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag ...
 • Kommer du ihåg vad du åt till middag igår? 

  Rönnholm, Kajsa (2018-08-16)
  Som hantverkare utforskar jag tekniker och former. Jag jobbar med urnan som form och idé, och tänjer på min relation till dess skepnad. Jag utgår från den jämna symmetriska formen och jobbar vidare mot ojämnheter, rent ...
 • Currently Thinking About Love 

  Kylén Collins, Julia (2018-08-16)
  Jag drivs av en nyfikenhet av vilka narrativ som kan mötas genom materialmöten och om dom kan skapa en gemensam berättelse. En lek med mina egna och betraktarens föreställningar kring ett material, färg eller en bild. Jag ...
 • Ögonblick av närvaro 

  Larsson, Hanna (2018-08-16)
  Mitt arbete handlar om närvaro, jag har genom olika arbetsmetoder virkat objekt som kapslat in min upplevelse av de ögonblicken. Virkningarnas gråblå monokroma nyanser skapar en underliggande ton av skörhet. Den svaga ...
 • It must not be over yet 

  Harbäck, Charlotte (2018-08-06)
  Tre veckor in i min utbytestermin blir min pappa sjuk. En skyddad tillvaro ruckas på och blir ersatt av en verklighet pendlande mellan hopp och förtvivlan. Att befinna sig långt bort och att leva med väntan på besked och ...
 • Psychic Reader 

  Lundin, Therese (2018-08-06)
  När en personlig berättelse delas och möter andras erfarenheter blir det en del av ett kollektiv. Min ide var att samla personliga upplevelser med mer hypotetiska berättels­er för att skildra fenomen i vår samtid. Små saker ...
 • Tillåt mig / Allow me 

  Cronström, Sofia (2018-07-10)
  A project with the focal point on” doing” or” to do” in an artistic process. A process-based project where I tied knots from straps of recycled fibre materials and built on a textile form. I explored the freedom in my ...
 • Lagningsritualen 

  Henriksson, Sara (2018-07-10)
  I have developed a framework which is the Mending Ritual to help me cut off my strong need of control in both my practical work and social relations. The ritual gives me a reason to meet new people and to enable a sense ...

View more