GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Uppsats om marknaden i Göteborg för reningssystem i fritidsbåtshamnar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31642

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31642_1.pdf1890KbAdobe PDF
View/Open
Title: Uppsats om marknaden i Göteborg för reningssystem i fritidsbåtshamnar
Authors: Tillerås, Desiré
Ljungholm, Hanna
Issue Date: 30-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Environmental Management/Uthålligt företagade
11/12:7
Abstract: Denna uppsats handlar om marknaden för reningssystem för fritidsbåtshamnar i Göteborgsområdet. När fritidsbåtarna tas upp inför vinterförvaring så spolas de av, oftast i samband med upptaget eller hemma på uppfart. Vid spolningen så frigörs farliga ämnen från båtbottenfärgen och risken är att dessa ämnen kommer orenade ut och skadar den marina miljön. För att detta inte skall ske så kan reningssystem installeras och rena spolningsvattnet innan det kommer ut i miljön. År 2007 uppkom ett krav från... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31642
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011