GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Vårt liv kretsar kring cancer: Närståendes upplevelse av cancersjukdom hos nära anhörig - en studie baserad på narrativer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31634

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31634_1.pdf564KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vårt liv kretsar kring cancer: Närståendes upplevelse av cancersjukdom hos nära anhörig - en studie baserad på narrativer
Other Titles: Our life centers on cancer: Family members experience of cancer illness of a close realtive - a study based on narratives
Authors: Johansson, Sofia
Olsson, Ellinor
Issue Date: 28-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: cancer, närstående, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys
Abstract: Varje år drabbas ungefär 50 000 personer i Sverige av cancer. Detta innebär att en halv miljon svenskar om året har en nära anhörig som drabbas. Cancersjukdomens inverkan på de närståendes liv är påtaglig. Förutom att bemöta och ta hand om patienten ska sjuksköterskan även uppmärksamma de närståendes upplevelser och behov. Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva nära en anhörig som drabbats av cancer. Genom en kvalitativ innehållsanalys, baserad på berättelse... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31634
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011