GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Kommunikationsmöjligheter i hemsjukvården.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31632

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31632_1.pdf260KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kommunikationsmöjligheter i hemsjukvården.
Other Titles: Home Care Communication Possibilities.
Authors: Mansås, Lill
Nordin, Anette
Issue Date: 28-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: Kommunikation, kultur, tillit, delaktighet och hemsjukvård
Abstract: Syftet med detta fördjupningsarbete är att belysa vilka hinder som kan uppstå vid mötet i patientens hem då patient och sjuksköterska har olika kulturell bakgrund, samt beskriva några av de faktorer som kan främja mötet. Då vi genom vårt arbete i hemsjukvården i invandrartäta områden dagligen möter patienter med invandrarbakgrund finns risk att kulturkrockar uppstår. Hur får vi patienter med invandrarbakgrund att känna sig som en del i ett sammanhang och hur får vi patienten att känna tillit och... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31632
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011