GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Finansiell värdering av innovativa projekt - En fallstudie inom SCA Personal Care


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31627

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31627_1.pdf595KbAdobe PDF
View/Open
Title: Finansiell värdering av innovativa projekt - En fallstudie inom SCA Personal Care
Authors: Melander, Magnus
Issue Date: 27-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Industriell och finansiell ekonomi
10/11:6
Abstract: Innovation har en mycket hög prioritet bland många företag för att uppnå lönsam organisk tillväxt. Tyvärr visar studier att majoriteten av alla företag inte är nöjda med den avkastning de uppnår på deras satsningar på produktutveckling och innovation. Därför har många företag implementerat innovationssystem där den finansiella värderingen av projektet är mycket betydelsefull vid beslut om uppstart och lansering av projekt. Nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden (Net Present Value, NPV) ä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31627
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011