GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Elevers upplevelser av grundskolans särskilda stöd i no-ämnena


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31622

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31622_1.pdf323KbAdobe PDF
View/Open
Title: Elevers upplevelser av grundskolans särskilda stöd i no-ämnena
Authors: Swedblom, Åsa
Issue Date: 27-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-02 SPP600
Keywords: no-ämnen
naturvetenskap
särskilt stöd
stöd
Abstract: Syfte Studiens syfte är att få kunskap om hur ungdomar som får någon form av särskilt stöd i no-ämnena, upplever skolans stödinsatser. Studien söker svar på följande frågor: • Vilket särskilt stöd upplever elever i år 9 i grundskolan att de får i no-ämnena? • Vilka fördelar och nackdelar ser eleverna med det särskilda stödet i no-ämnena? • Hur kan skolan tillvarata elevernas eventuella önskningar för att bättre kunna tillgodose deras behov? Metod Studien bygger på en kvalitativ metod... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31622
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011