GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

”Man ska vara slängd i käften och rolig” En kvalitativ studie om fysiskt funktionsnedsatta personers upplevelser och tankar om delaktighet i samhället.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31620

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31620_1.pdf766KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Man ska vara slängd i käften och rolig” En kvalitativ studie om fysiskt funktionsnedsatta personers upplevelser och tankar om delaktighet i samhället.
Other Titles: “You should have the gift of the gab and be fun” A qualitative study on physically disabled people´s experiences and thoughts about participation in the society
Authors: Törnbom, Karin
Issue Date: 27-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: fysisk funktionsnedsättning, delaktighet, attityder, arbete
physical disability, participation, attitudes, employment
Abstract: Bakgrund: Delaktighet i samhället är avgörande för den psykiska hälsan och är viktigt utifrån såväl ett individuellt som ett samhälleligt perspektiv. Tidigare studier har undersökt delaktighet i relation till funktionsnedsatta personer, och denna studie fördjupar och utreder frågan vidare. Målet med undersökningen, utförd i Göteborg, är att studera frågor som rör delaktighet i samhället enligt de funktionsnedsattas egna upplevelser och erfarenheter. Metod: Kvalitativ metod har använts för att... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31620
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011