GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

”Hur skulle man arbeta i skolan om det inte fanns bedömning?” - En studie om hur pedagoger i grundskolans tidigare år ser och arbetar med bedömning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31618

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31618_1.pdf209KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Hur skulle man arbeta i skolan om det inte fanns bedömning?” - En studie om hur pedagoger i grundskolans tidigare år ser och arbetar med bedömning
Authors: Lorensson, Caroline
Martins, Jessica
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Publication type: other
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Series/Report no.: VT12-2940-03
Abstract: Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i grundskolans tidigare år arbetar och ser på bedömning. Huvudfrågorna vi har ställt oss är vad pedagogerna utgår från vid bedömning? Vad de har för tankar kring bedömning? Samt hur de arbetar med bedömning? För att få svar på våra frågeställningar har vi utfört en kvalitativ undersökning där vi utgått från intervjuer samt använt oss av litteratur kring bedömning. Resultatet av pedagogernas utsagor visar på att bedömning är en viktig del ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31618
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011