GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Rampfeber – hur hanteras den av professionella musiker?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31605

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31605_1.pdf914KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rampfeber – hur hanteras den av professionella musiker?
Authors: Tammelin, Patrik
Holmér, Martin
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Rampfeber
scenskräck
prestationstångest
nervosi
Abstract: Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på hur en grupp professionella musiker hanterar rampfeber och vilka strategier de har för detta. Den frågeställning vi har sökt ett svar på är följande: Hur upplever professionella musiker rampfeber, och hur hanterar de rampfeber i samband med musikutövande? Vi har valt att ha individuella intervjuer med fem professionella musiker med bakgrund i den afroamerikanska musiktraditionen eller i den västerländska konstmusiken. Intervjuerna va... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31605
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011