GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Musik; mänsklighetens universella språk? En kvalitativ studie om gymnasielärares inställning till, och kunskap om, musik som lärandemetod inom moderna språk 


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31604

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31604_1.pdf250KbAdobe PDF
View/Open
Title: Musik; mänsklighetens universella språk? En kvalitativ studie om gymnasielärares inställning till, och kunskap om, musik som lärandemetod inom moderna språk 
Authors: Albert, Teresa
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: musik
språk
musik som lärandemetod inom moderna
Abstract: Sammanfattning Jag har i denna studie, med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare i en av Sveriges större städer, undersökt lärares inställning till och kunskap om musik som lärandemetod inom undervisningen i moderna språk. Jag har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, utifrån vilket inlärning främst sker i samspel med omgivningen och där människan förstår och tolkar sin omvärld olika beroende på vilka fysiska och intellektuella redskap hon har tillgång till... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31604
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011