GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

”Oblidkeligt lyder utslaget: du har ingen röst, intet öra” - En uppsats om sångsvagas utsatthet i skolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31603

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31603_1.pdf1882KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Oblidkeligt lyder utslaget: du har ingen röst, intet öra” - En uppsats om sångsvagas utsatthet i skolan
Authors: nord, sara
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Sångsvaghet
tondövhet
vissling
praktiskt gehörs
Abstract: Sammanfattning: Denna uppsats; ”Oblidkeligt lyder utslaget: du har ingen röst, intet öra” (Palmgren, 1895:6), behandlar problematik kring sångsvaghet, och hur elever med sångproblem kan komma att känna sig exkluderade under musikundervisningen i skolan. Detta då sångförmåga krävs för godkänd nivå i musikämnet i grundskola och gymnasium, samt vid ansökningar till högskolornas musiklärarprogram. Syftet är att problematisera bristande sångförmåga och bredda och fördjupa förståelsen av orsaker sam... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31603
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011