GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Sjuksköterskan och Intersektionalitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31504

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31504_1.pdf315KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sjuksköterskan och Intersektionalitet
Authors: Kollberg, Lina
Issue Date: 23-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Sjuksköterskestudenter får tidigt i utbildningen lära sig att de ska ta hänsyn till patientens sociala sammanhang. Faktorer som genus, etnicitet och ålder lyfts upp som väsentliga i omvårdnaden, men verktyg som kan hjälpa sjuksköterskan att resonera kring dessa faktorer är få. Ett av genusvetenskapens grundläggande begrepp, intersektionalitet, undersöker vad faktorer som exempelvis genus, etnicitet och ålder kan ha för påverkan på människors liv och upplevelser. Syftet med denna litteraturstudie... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31504
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011