GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Närståendes upplevelser av palliativt vårdande i hemmiljö - en litteraturöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31501

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31501_1.pdf542KbAdobe PDF
View/Open
Title: Närståendes upplevelser av palliativt vårdande i hemmiljö - en litteraturöversikt
Other Titles: Next-of-kin´s perspective of palliative home care - a review of the literature
Authors: Enochsson, Lisa
Issue Date: 23-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Det har blivit allt vanligare att svårt sjuka människor vårdas sista tiden i hemmet. I WHO:s definition av palliativ vård är familjen viktiga medlemmar i teamet kring den palliativa vården. Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser kring palliativ vård i hemmet. En litteraturstudie innehållande sju kvalitativa artiklar genomfördes. Samtliga artiklar hämtades från databaserna PubMed och CINAHL för att sedan analyseras av författaren. Studien visade att de närstående uppl... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31501
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011