GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

Allians i behandlingsrelationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31480

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31480_1.pdf405KbAdobe PDF
View/Open
Title: Allians i behandlingsrelationer
Authors: Hillbom, Cecilia
Issue Date: 22-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: Allians, behandlingsrelationer
Abstract: Denna uppsats handlar om allians i behandlingsrelationen och vilken betydelse allians har för utfallet av en stöd- och behandlings insats. Den teoribildning som finns om alliansbegreppet beskrivs och följs av syfte med uppsatsen. Det övergripande syfte med uppsatsen har varit att undersöka och belysa om och hur de olika aspekter som beskrivs i teoribildningen kring allians- begreppet kan ta sig uttryck i svar från enkät- och intervjuer från 228 kvinnor som ingick i studien ”Stöd till barn som be... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31480
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011