GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

”We carry their hope” En kvalitativ studie om återhämtningsarbete inom psykiatrin i Australien


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31470

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31470_1.pdf626KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”We carry their hope” En kvalitativ studie om återhämtningsarbete inom psykiatrin i Australien
Authors: Schjetne, Susanne
Issue Date: 20-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: Återhämtning, Psykisk ohälsa, Hopp, Australien, Professionella
Abstract: Syftet för studien är att utifrån ett återhämtningsperspektiv ta reda på hur personal inom psykiatrin i Australien jobbar för att möjliggöra en återhämtning hos klienten samt vilka krav detta ställer på personalen. Till detta har formulerats fyra stycken frågeställningar som lyder; 1) Vad lägger personalen själv i begreppet återhämtning? 2) Hur ser personalen på återhämtningens möjligheter och begränsningar för klienten? 3) Vilka möjligheter och begränsningar ser personalen med deras egen del i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31470
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011