GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Licentiat Theses / Licentiatavhandlingar >

Platsen som resurs för små och medelstora företag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31469

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31469_1.pdfThesis frame1563KbAdobe PDF
View/Open
Title: Platsen som resurs för små och medelstora företag
Authors: Svensson, Lotten
Issue Date: 20-Nov-2012
Extent: 95
Publication type: licentiate thesis
Keywords: Företagsekonomi
Abstract: Studien handlar om utveckling i småföretag med hänsyn till resurser och platsbundenhet. Småföretagens ägare reinvesterar i sina företag och tar inte ut några övervinster utan driver sina verksamheter på ett långsiktigt sätt. Företagen beskriver sin bindning till platsen och hur detta skapar engagemang och identitet. Företagen satser på utveckling av sin personal. Företagen är noga med att klara sin inre effektivitet och har förmåga att hantera den yttre osäkerheten som finns i omvärlden. Ägarna ... more
Description: Lotten Svensson är doktorand inom området Företagsanalys vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har under flera år sysslat med affärsutveckling av småföretag i området Skaraborg. Där har hon arbetat i flera företag under många år då det gäller att uveckla deras verksamhet samt att etablera och hitta nya marknader.
URI: http://hdl.handle.net/2077/31469
Appears in Collections:Licentiat Theses / Licentiatavhandlingar

 

 

© Göteborgs universitet 2011