GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

Villkorad (be)handling Patientkonstruktioner, alienation och självstyrning i en tvärprofessionell kontext


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31466

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31466_1.pdf1088KbAdobe PDF
View/Open
Title: Villkorad (be)handling Patientkonstruktioner, alienation och självstyrning i en tvärprofessionell kontext
Other Titles: Conditioned (inter)action. Patientconstructions, alienation and governmentality in an interprofessional context
Authors: Sernbo, Elisabet
Issue Date: 20-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: Patientkonstruktioner, alienation, självstyrning, tvärprofessionella team
Abstract: Studien baseras på observationsreferat och transkriptioner från åtta tvärprofessionella teammöten, utan patientdeltagande, inom ramen för neurologisk rehabilitering. Syftet var att problematisera patientkonstruktioner i teamens framställningar. Dessa konstruktioner har vidare problematiserats genom organisatoriska/institutionella logiker och praktiker samt övergripande samhälleliga perspektiv. Materialet har analyserats med hjälp av interaktionistisk-konstruktivistisk observationsmetodik oc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31466
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011