GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

Bilder av föräldraskap En studie om sociala konstruktioner av föräldraskap vid växelvis boende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31459

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31459_1.pdf876KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bilder av föräldraskap En studie om sociala konstruktioner av föräldraskap vid växelvis boende
Other Titles: Images of parenthood. A study of doing parenthood at joint physical custody
Authors: Borgström, Åsa
Issue Date: 16-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: föräldraskap, skilsmässor, växelvis boende, sociala konstruktioner och diskurser
Abstract: Uppsatsen syfte är att identifiera och beskriva diskurser som omgärdar växelvis boende genom att analysera föräldrars tal om/konstruktioner av föräldraskap. Föräldrar vars barn bor växelvis hos de båda föräldrarna. Studien har följande frågeställningar: • Hur talar föräldrar med erfarenhet av växelvis boende om detta? • Hur konstruerar de i sina utsagor föräldraskap –sitt eget och andras? • Hur könas detta tal? • Vilka diskurser kan urskiljas i föräldrarnas tal om föräldraskap och väx... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31459
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011