GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

August Holmbergs byggnadslära


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31449

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31449_1.pdfBook3642KbAdobe PDF
View/Open
Title: August Holmbergs byggnadslära
Authors: Holmberg, August
Editors: Palmqvist, Lena
Sjömar, Peter
Wall, Maria
Issue Date: 2006
Extent: 236 s.
Publisher: Nordiska museets förlag
Organization: Institutionen för Kulturvård/Hantverksskolan Dacapo vid Göteborgs universitet
Länsstyrelserna och länsmuseerna i Kronobergs län, Hallands län, Blekinge län och Region Skåne
Keywords: Knuttimring
Byggnadsteknik
Abstract: Kunskapen om den folkliga träbyggnadskonsten som traderades från en generation till nästa återfinner vi inte i byggnadsläror och handböcker. Den har följt timmermannen och hantverkaren. Men i Nordiska museets arkiv finns ett stort uppteckningsmaterial från 1920-talet och framåt där människor runt om i landet delger oss sina kunskaper, erfarenheter och värderingar. Timmermannen och byggmästaren August Holmberg från Blekinge började svara på Nordiska museets frågelistor i början av 1... more
ISBN: 91-7108-505-X
Description: Med förord och inledning även på engelska. Översättningar till engelska: Alan Crozier.
URI: http://hdl.handle.net/2077/31449
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011