GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Intäktsredovisning i byggföretag -större icke-noterade bolag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31446

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31446_1.pdf217KbAdobe PDF
View/Open
Title: Intäktsredovisning i byggföretag -större icke-noterade bolag
Authors: Engström, Caroline
Akasereh, Mahta
Issue Date: 13-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
11-12-104
Abstract: Bakgrund och problem: Intäkter utgör ofta den största posten i företags finansiella rapporter och är därför en central del i rapporteringen. När man studerar ett företag och dess utveckling över tid brukar intäktsposten vara av stort intresse. Det är dock en post som är starkt förknippad med bedömningar och i samband med redovisningsskandaler har ofta intäktsredovisningen varit omtvistad. I många fall där det finns bedömningar finns det utrymme för manipulation. Många av redovisningsskandal... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31446
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011