GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Station Haga - En studie om Västlänkens sociala konsekvenser på lokalområdesnivå


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31440

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31440_1.pdfStudent essay4079KbAdobe PDF
View/Open
Title: Station Haga - En studie om Västlänkens sociala konsekvenser på lokalområdesnivå
Authors: Lipschutz, Moa
Issue Date: 13-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats i geografi med inriktning mot kulturgeografi
2012:9
Keywords: social konsekvensanalys
trafikplanering
hållbara stadsrum
fysisk planering
Västlänken
Abstract: I Göteborg pågår planeringen för en ny tågtunnel som ska binda samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer. Västlänken, som den kallas, går under centrala staden och två nya stationslägen ska etableras. Trafikplaneringen har en viktig social dimension som inte alltid uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Infrastrukturella förändringar påverkar livet i staden, samt hur platser används och uppfattas. I Sverige finns inget lagkrav på att kartlägga sociala konsekvenser av ingrep... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31440
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011