GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Ekosystemtjänster i boendemiljöer - En aktörsbaserad undersökning av förutsättningar för en mångfunktionell användning av grönska och vatten i bostadsområden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31439

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31439_1.pdfStudent essay1221KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ekosystemtjänster i boendemiljöer - En aktörsbaserad undersökning av förutsättningar för en mångfunktionell användning av grönska och vatten i bostadsområden
Authors: Vinge, Anna
Issue Date: 13-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats i geografi med inriktning mot kulturgeografi
2012:8
Abstract: Denna uppsats syftar till att undersöka potentialen för att integrera ekosystemtjänster i bostadsområden, vilket i denna studie innebär i betydelsen att öka nyttjandet av grönska och vattens mångfunktionella egenskaper i bostadsområden. Detta undersöks utifrån ett aktörsperspektiv, det vill säga hur olika aktörer involverade i planering, byggnation och gestaltning av bostadsområden ser på möjligheten att integrera en mångfunktionell användning av grönska och vatten i bostadsmiljöer. Studien... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31439
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011