GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

Läsförståelse i NO-undervisningen? Fem NO-lärare beskriver vilket stöd de ger och vilket stöd de efterfrågar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31431

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31431_1.pdf233KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läsförståelse i NO-undervisningen? Fem NO-lärare beskriver vilket stöd de ger och vilket stöd de efterfrågar
Authors: Fjellman, Linda
Issue Date: 12-Nov-2012
Degree: Student Essay
Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-29 SPP600
Keywords: läsförståelse
läsförmåga
lässtrategier
NO-texter
Abstract: Syfte: Syftet med denna undersökning var att ur specialpedagogisk synvinkel kartlägga hur fem NO-lärare beskriver att de använder text i sin undervisning. Frågeställningarna var: Hur använder lärarna text i sin undervisning? Vilka läsförståelsestrategier undervisar lärarna om? Hur samverkar lärarna med specialpedagog kring elever med lässvårigheter? Vilket stöd efterfrågar lärarna för att utveckla sin undervisning? Teori: Då denna studie behandlar läsförståelse och undervisning, i vilken lär... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31431
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011